Struktura Organizative

Sekretar i Përgjithshëm i MB-së

Elena Pici


Kontakt

e-mail: Elena.Pici@mb.gov.al

‎Tel:    +355 4 22 53 097

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit (Institucion varësie)

Ardi Veliu


Kontakt

e-mail: Ardi.Veliu@asp.gov.al

www.asp.gov.al

Garda e Republikës (Institucion varësie)

Gramos Sako


Kontakt

e-mail: gramossako@yahoo.com

www.garda.gov.al

IKMT (Institucion varësie)

Dallëndyshe Bici


Kontakt

e-mail: Dallëndyshe.Bici@ikmt.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Rendit, Sigurisë Publike dhe Çështjet Vendore

Idriz Haxhiaj (i komanduar)


Kontakt

e-mail: Idriz.Haxhiaj@mb.gov.al

Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore (AMVV)

Bekim Murati


Kontakt

e-mail: Bekim.Murati@mb.gov.al

https://amvv.qeverisjavendore.gov.al/

Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat

SHÇBA (Institucion varësie)

Muhamet Rrumbullaku


Kontakt

e-mail: Muhamet.Rrumbullaku@shcba.gov.al

www.shcba.gov.al

Agjencia e Administrimit të Pasurive dhe Aseteve të Sekuestruara dhe Konfiskuara

AAPSK (Institucion varësie)

Artur Kala


Kontakt

e-mail: Artur.Kala@aapsk.gov.al

Drejtoria e Programeve dhe Jetësimit të Prioriteteve

 


Kontakt:

Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Rendit dhe Sigurisë Publike

Idriz Haxhiaj


Kontakt

e-mail: Idriz.haxhiaj@mb.gov.al

Drejtoria për Çështjet Vendore dhe Prefekturat

Alma Mele


Kontakt

e-mail: Alma.mele@mb.gov.al

Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve

Ferdinant Tarazhi


Kontakt

e-mail: Ferdinant.Tarazhi@mb.gov.al

Drejtoria e Programimit, Standartizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator

Fatmir Shehu


Kontakt

e-mail: Fatmir.Shehu@mb.gov.al

 

Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Rendin dhe Sigurinë Publike

Silvana Banushi


Kontakt

e-mail: Silvana.Banushi@mb.gov.al

Drejtoria e Azilit dhe Shtetësisë

Sokol Sheti


Kontakt

e-mail: Sokol.Sheti@mb.gov.al

Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës

Sadleva Bodo


Kontakt

e-mail: Sadleva.Bodo@mb.gov.al

Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve

 


Kontakt

e-mail:

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar

Viktor Hysaj


Kontakt

e-mail: viktor.hysaj@mb.gov.al

Drejtoria e Auditimit

Arjan Sulaj


Kontakt

e-mail: Arjan.Sulaj@mb.gov.al

Drejtoria e Arkivit të Sistemit

Etleva Goxhaj


Kontakt

e-mail: Etleva.Goxhaj@mb.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile

Bledar Doracaj


Kontakt

e-mail: bledar.doracaj@dpgjc.gov.al

Drejtoria e Dokumentacionit dhe Procedurave

Sokol Peza


Kontakt

e-mail: Sokol.peza@mb.gov.al

Drejtoria e Sistemeve Informatike

Vangjush Stavro


Kontakt

e-mail: Vangjush.Stavro@mb.gov.al

Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara (ABP)

Edlira Naqellari


Kontakt

e-mail: Edlira.Naqellari@mb.gov.al

www.abp.gov.al

Qendra e Shërbimeve dhe Administrimit të Mjeteve të Transportit (Institucion varësie)

Eliot Jaupllari


Kontakt

e-mail: Eliot.Jaupllari@mb.gov.al

Shërbimi Zjarrfikës – Drejtoria e Përgjithshme

Alfred Kristuli


Kontakt

e-mail: Alfred.Kristuli@mb.gov.al

Qendra e Pushimit, Durrës (Institucion varësie)

Ermir Aliçka


Kontakt

e-mail: Ermir Aliçka@mb.gov.al