Plarent NDRECA

Sekretar i Përgjithshëm

Plarent Ndreca është emëruar Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Brendshme më datë 18 Korrik 2019.

Konkakt:  Plarent.Ndreca@mb.gov.al

Plarent NDRECA

Sekretar i Përgjithshëm

 

Plarent Ndreca është emëruar Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Brendshme më datë 18 Korrik 2019.

Konkakt:  Plarent.Ndreca@mb.gov.al