Kabineti

Elora KOKALARI

Drejtore e Kabinetit

blank

Hilë LUSHAKU

Këshilltar

medium_hile_lushaku_foto

Florenca KORBI

Këshilltare

Florenca-Korbi2

Endri XHINA

Këshilltar

blank

Admirina PEÇI

Këshilltare

blank

Borana SHALA

Këshilltare

blank