Kabineti

Lorena PULLUMBI

Drejtore e Kabinetit

Robert LILI

Këshilltar

Arjanit ARAPI

Këshilltar

Ervin HOXHA

Këshilltar

Alket BRAHO

Këshilltar

Eljesa BRECA

Këshilltar