10 vende të lira pune pranë QKPA - Kriteret - Ministria e Brendshme
Postuar më: 22/06/2018

10 vende të lira pune pranë QKPA – Kriteret

 

Qendra Kombëtare Pritëse për Azilkërkuesit, e Ministrisë së Brendshme, hap konkursin për 10 pozicione të lira pune, me kontratë 3 mujore, për pozicionet:

 

  • Mjek i Përgjithshëm                               (1 pozicion)
  • Infermier                                                (1 pozicion)
  • Punonjës social                                     (3 pozicione)
  • Përkthyes i gjuhës arabe                      (1 pozicion)
  • Mirëmbajtës                                          (1 pozicion)
  • Kujdestar nate                                       (2 pozicione)
  • Sanitare                                                (1 pozicion)

 

Bashkëngjitur do të gjeni përshkrimet e punës dhe kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët e interesuar për secilin pozicion pune.

Kandidatët mund të dërgojnë dokumentat në adresën ministriaebrendshme@gmail.com deri në datën 28.06.2018.