SHÇBA shpall konkurim për 2 vende të lira - Ministria e Brendshme
Postuar më: 04/04/2018

SHÇBA shpall konkurim për 2 vende të lira

Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat (ShÇBA), në Ministrinë e Brendshme shpall konkurim për 2 vende të lira:

– 1 funksion organik, Specialist (pa gradë në nivelin ekzekutiv) në nivel Vendor.

Kriteret:

 • arsimi i lartë, “Master shkencor” në Drejtësi; Ekonomik-Financë dega Financë, Informatikë Ekonomike dhe Inxhinieri Elektronike;
 • të ketë njohuri të gjuhës angleze;
 • të njohë e përdorë programet bazë të punës në kompjuter;
 • të ketë aftësi të mira komunikuese;
 • të jetë i gatshëm të caktohet me shërbim kudo, brenda territorit të vendit.

Periudha e aplikimit mbyllet në datë 16 Prill 2018.

– 1 funksion organik, Specialist në Drejtorinë e Kërkimit dhe Hetimit (me gradë Kryeinspektor/Drejtues) në nivel Qendror:

Kriteret:

 • arsimi i lartë Policor ose “Master shkencor” në Drejtësi;
 • të kenë përvojë pune, jo më pak se 3 vjet dhe vlerësime të larta në punë, në:

– struktura të hetimit të Prokurorisë;

– struktura të hetimit të krimit të Policisë së Shtetit;

– me kompetenca të Policisë Gjyqësore;

– struktura informative të Shërbimit Informativ Shtetëror dhe/ose Agjenci të Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes;

– struktura të inspektimit të Shërbimt, pasi të kenë kryer trajnimin përkatës për vendin e punës.

 • të ketë njohuri të gjuhës angleze.
 • të njohë e përdorë programet bazë të punës në kompjuter.
 • të ketë aftësi të mira komunikuese.
 • të jetë i gatshëm të caktohet me shërbim kudo, brenda territorit të vendit.

Periudha e aplikimit mbyllet në datën 23 Prill 2018.

Aplikimet mund të dërgohen në adresën ankesa@shcba.gov.al ose pranë zyrave të SHÇBA-së, pranë Ministrisë së Brendshme.