Buletini Informativ - Shkurt 2014 - Ministria e Brendshme
Postuar më: 08/03/2014

Buletini Informativ – Shkurt 2014

Buletini_mujor_Nr.5,_Shkurt_2014

Ky është Buletini Informativ mbi aktivitetin e strukturave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, për muajin Shkurt 2014.