Buletini Informativ - Janar 2014 - Ministria e Brendshme
Postuar më: 10/02/2014

Buletini Informativ – Janar 2014

Buletini_mujor_4_(1)

Ky është Buletini Informativ mbi aktivitetin e strukturave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, për muajin Janar 2014.