MPB - Procedura prokurimi të zhvilluara gjatë vitit 2016 - Ministria e Brendshme

MPB – Procedura prokurimi të zhvilluara gjatë vitit 2016