Masa e gjobës për shkeljet më frekuente - Ministria e Brendshme

Masa e gjobës për shkeljet më frekuente