Kontakto me Drejtorinë Përkatëse - Ministria e Brendshme

Kontakto me Drejtorinë Përkatëse

TELEFONO FALAS Zyrën e Ankesave (SHÇBA): 0800 90 90

EMAIL: ministriaebrendshme@gmail.com

ADRESA: Ministria e Brendshme – Sheshi ‘Skënderbej’, nr.3 – Tiranë


* Të gjitha fushat janë të detyrueshme