Institucione në varësi

Institucione në varësi dhe Drejtoritë e Ministrisë së Brendshme – 2018

 

Policia e Shtetit
Drejtor: Ardi Veliu

email: [email protected]

Website: www.asp.gov.al/

 

Garda e Republikës
Komandant: Gramos Sako

Adresa: Rruga e Elbasanit, Pallati i Brigadave, Tiranë
Tel: 04 2274547
email: [email protected]
Website: www.garda.gov.al/

 

Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat (SHÇBA)

Drejtor: Anila Trimi

Tel: 0800 90 90

email: [email protected]
Website: shcba.gov.al/

 

Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, IKMT

Drejtor: Dallëndyshe Bici
Adresa: Rruga“Muhamet Gjellosha”, Pranë Inxhinierisë së Ndërtimit, Tiranë
Tel: 04 222 39 33
email: [email protected]
Website: ikmt.gov.al/

 

Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore

Drejtor: Bekim Murati
email: [email protected]

 

Qendra e Pushimit të MB-së, Durrës

Drejtor: Lira Kolasi
email: [email protected]

 

Qendra e Shërbimeve dhe Administrimit të Mjeteve të Transportit

Drejtor: Eliot Jaupllari
email:  Eliot.jaupllari@mb.gov.al

 

Qendra Kombëtare Pritëse për Azilkërkuesit

Drejtor: Anila Agalliu
Adresa: Rruga“Myslym Keta”, Babrru, Tiranë
email: [email protected]

 

Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike 

Drejtor: Orest Çakuli
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”,  Tiranë
Tel: +355 42 26 99 62
email: [email protected]

 

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile
Drejtor: Bledar Doracaj

Adresa: Sheshi Skënderbej, Nr.3, 1001,  Tiranë
Tel: 04 2226802
email: [email protected]

 

Drejtoria e Dokumentacionit dhe Procedurave, DPGJC

Drejtor: Sokol Peza
email: [email protected]

 

Drejtoria e Sistemeve Informatike, DPGJC

Drejtor: Krenar Fortuzi
email: [email protected]

 

Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Rendit, Sigurisë Publike dhe Çështjet Vendore

 

Drejtoria e Programeve dhe Jetësimit të Prioriteteve

 

 

Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Rendit dhe Sigurisë Publike

 

Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve

 

Drejtoria e Çështjeve Vendore dhe e Funksioneve të Deleguara

Drejtor: Alma Mele
email: [email protected]

 

Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Rendin dhe Sigurinë Publike

 

Drejtoria e Programimit, Standartizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator

 

Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës

Drejtor: Sadleva Bodo

email:  [email protected]

 

Drejtoria e Azilit dhe Shtetësisë

Drejtor: Sokol Sheti
email: [email protected]

 

Drejtoria e Antitrafikut dhe Migracionit

 

Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse

Drejtor: Aida Shehi
email: [email protected]

 

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar

Drejtor: Viktor Hysaj
email: [email protected]

 

Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve

 

Drejtoria e Arkivit të Sistemit

Drejtor: Irma Bime
email: [email protected]

 

Drejtoria e Auditimit

Drejtor: Arjan Sulaj
email: [email protected]

 

Agjensia e Blerjeve të Përqendruara

Drejtoria e Zhvillimeve të Prokurimeve

Drejtor: Edlira Naqellari

email: [email protected]

 

Drejtoria Teknike

Drejtor: Jonarda Qurku

emial: [email protected]

 

Drejtoria e Standarteve dhe Monitorimit të Cilësisë

Drejtor: Elton Hysko

email: [email protected]

 

Drejtoria e Shqyrtimit të Ankesave të Prokurimeve të Përqëndruara