Asgjesohen dokumentet biometrike të patërhequra prej 1 viti - Ministria e Brendshme

Asgjesohen dokumentet biometrike të patërhequra prej 1 viti