Postuar më: 13 Prill 2018

Guida e Vetting-ut në Polici, Gardë e SHÇBA

Dokumentat e bashkëngjitura

Guida për procesin e Vetting-ut të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme e Ankesat (SHÇBA) në Ministrinë e Brendshme.