Shpallen rezultatet për testimin për zyrat e Gjendjes Civile Gjirokastër

Postuar më: 11 Mars 2016
Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, në zbatim të Urdhrit Nr. 577, datë 04.11.2015 të Ministrit të Punëve të Brendshme “Për miratimin e rregullores për pranimin në detyrë të nëpunësit të zyrës së gjendjes civile në bashki”, më datë 07.03.2016 zhvilloi testimin për vendet e lira të punës në zyrat e gjendjes civile të disa njësive administrative, të bashkive Gjirokastër dhe Këlcyrë.

Shpallen rezultatet për testimin për zyrat e GJ.C. në Bashkitë Shkodër, Lezhë dhe Mirditë

Postuar më: 08 Mars 2016
Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile në zbatim të Urdhrit Nr. 577, datë 04.11.2015 të Ministrit të Punëve të Brendshme “Për miratimin e rregullores për pranimin në detyrë të nëpunësit të zyrës së gjendjes civile në bashki”, më datë 29 shkurt 2016 zhvilloi testimin për vendet e lira të punës në zyrat e Gjendjes Civile të disa njësive administrative, të bashkive Lezhë, Shkodër, Vau i Dejës, Tropojë, Kukës, Mirditë, Bulqizë, Has, Dibër dhe Kurbin..

Shpallen rezultatet (e pjesshme) të testimit për zyrat e Gjendjes Civile në Qarkun Kukës, Dibër, Shkodër

Postuar më: 05 Mars 2016
Shpallen rezultatet e testimit për zyrat e Gjendjes Civile në Qarkun Kukës, Dibër, Shkodër

Shpallen rezultatet e testimit për zyrat e Gjendjes Civile në Elbasan, Librazhd dhe Peqin

Postuar më: 26 Shkurt 2016
Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, në zbatim të Urdhrit Nr. 577, datë 04.11.2015 të Ministrit të Punëve të Brendshme “Për miratimin e rregullores për pranimin në detyrë të nëpunësit të zyrës së gjendjes civile në bashki”, më datë 19.02.2016 zhvilloi testimin për vendet e lira të punës në zyrat e gjendjes civile të disa njësive administrative, të bashkive Elbasan, Librazhd dhe Peqin.

Procedura e konkurrimit për vend të lirë pune për nëpunësit e Gj. Civile - Qarku Gjirokastër

Postuar më: 22 Shkurt 2016
Procedura e konkurrimit për vend të lirë pune për nëpunësit e Gj. Civile - Qarku Gjirokastër

Shpallen rezultatet e testimit për zyrat e Gjendjes Civile, në Durrës dhe Krujë

Postuar më: 05 Shkurt 2016
Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile në zbatim të Urdhrit Nr. 577, datë 04.11.2015 të Ministrit të Punëve të Brendshme “Për miratimin e rregullores për pranimin në detyrë të nëpunësit të zyrës së gjendjes civile në bashki”, më datë 01.02.2016 zhvilloi testimin për vendet e lira të punës në zyrat e gjendjes civile të disa njësive administrative, të bashkive Durrës dhe Krujë.

Procedura e konkurrimit për vend të lirë pune për nëpunësit e Gj. Civile, Qarku Elbasan

Postuar më: 26 Janar 2016
Çdo konkurrent për nëpunës së zyrave të Gjendjes Civile, mund të konsultojë informacionin e nevojshëm mbi dokumentacionin dhe kriteret që duhen përmbushur, të cilat i gjeni bashkëlidhur në format PDF.

Shpallje kërkese për shpronësim, Bashkia Elbasan – 21 Janar 2016

Postuar më: 21 Janar 2016
Ministria e Punëve të Brendshme, shpall kërkesën për shpronësimin e pasurive të paluajtshme të pronarëve, sipas tabelës bashkëlidhur PDF.
Qendra e Pushimit e Ministrisë së Brendshme në Durrës, njofton se ka hapur aplikimet për punësim për “Punonjës Gjelbërimi" 16-03-2018