Organigrama e Ministrisë së Brendshme

Postuar më: 05 Tetor 2017

Gjendja Civile, Bashkia Pogradec dhe Njësia Adm. Dardhas – Rezultatet e testimit

Postuar më: 16 Mars 2017
Shpallen rezultatet e testimit për nëpunësin e zyrës së Gjendjes Civile, Bashkia Pogradec dhe Njësia Administrative Dardhas.

Gjendja Civile, Bashkia Pogradec dhe Njësia Adm. Dardhas – Njoftim testimi

Postuar më: 09 Shkurt 2017
Në zbatim të Urdhrit te Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 577, datë 04.11.2015, “Për miratimin e rregullores për pranimin në detyrë të punonjësve të zyrës së gjendjes civile“, Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile po përgatit procedurat për zhvillimin e testimit të nëpunësve të komanduar në detyrë të cilët nuk i janë nënshtruar procedurës së parashikuar ne këtë rregullore.

Shpallje kërkese për shpronësim, Bashkia Lezhë – 18 Janar 2017

Postuar më: 18 Janar 2017
Ministria e Punëve të Brendshme, shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim, asfaltim, ndriçim i aksit rrugor blloku 11.2 ha në lagjen Besëlidhja”, faza e tretë, Bashkia e Lezhës.

Shpallje kërkese për shpronësim, Bashkia Divjakë – 31 Tetor 2016

Postuar më: 31 Tetor 2016
Ministria e Punëve të Brendshme, shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim dhe asfaltim i rrugës së Gazit”, Divjakë.

Shpallje kërkese për shpronësim, Bashkia Has – 31 Tetor 2016

Postuar më: 31 Tetor 2016
Ministria e Punëve të Brendshme, shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtim, sistemim dhe asfaltim i rrugëve dhe trotuareve”, në Bashkinë e Hasit.

Shpallje kërkese për shpronësim, Bashkia Vorë – 21 Tetor 2016

Postuar më: 21 Tetor 2016
Ministria e Punëve të Brendshme, shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion dhe asfaltim i rrugëve të lagjeve në Kodër-Vorë, Loti 1”, Bashkia Vorë.

Shpallje kërkese për shpronësim, Bashkia Elbasan – 21 Tetor 2016

Postuar më: 21 Tetor 2016
Ministria e Punëve të Brendshme shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Zgjerim i varrezave publike”, në Bashkinë e Elbasanit.

Shpallje kërkese për shpronësim, Bashkia Korçë – 3 Tetor 2016

Postuar më: 03 Tetor 2016
Ministria e Punëve të Brendshme, shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Zgjerim dhe rikonstruksion i bulevardit “Fan Noli”, në Bashkinë e Korçës, sipas tabelës bashkëlidhur (PDF).

Shpallen rezultatet e testimit për nëpunësin e zyrës së Gjendjes Civile, Bashkia Pogradec

Postuar më: 26 Shtator 2016
Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, në zbatim të Urdhrit Nr. 577, datë 04.11.2015 të Ministrit të Punëve të Brendshme “Për miratimin e rregullores për pranimin në detyrë të nëpunësit të zyrës së gjendjes civile në bashki”, më datë 20.09.2016 zhvilloi testimin për vendin e lirë të punës në zyrën e gjendjes civile të Bashkisë Pogradec.
Qendra Kombëtare Pritëse për Azilkërkuesit, e Ministrisë së Brendshme, hap konkursin për 10 pozicione të lira pune, me kontratë 3 mujore,(...) 22-06-2018