Shpallje kërkese për shpronësim, Bashkia Korçë – 3 Tetor 2016

Postuar më: 03 Tetor 2016
Ministria e Punëve të Brendshme, shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Zgjerim dhe rikonstruksion i bulevardit “Fan Noli”, në Bashkinë e Korçës, sipas tabelës bashkëlidhur (PDF).

Shpallen rezultatet e testimit për nëpunësin e zyrës së Gjendjes Civile, Bashkia Pogradec

Postuar më: 26 Shtator 2016
Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, në zbatim të Urdhrit Nr. 577, datë 04.11.2015 të Ministrit të Punëve të Brendshme “Për miratimin e rregullores për pranimin në detyrë të nëpunësit të zyrës së gjendjes civile në bashki”, më datë 20.09.2016 zhvilloi testimin për vendin e lirë të punës në zyrën e gjendjes civile të Bashkisë Pogradec.

Gjendja Civile, Bashkia Pogradec - Njoftim për vend të lirë pune

Postuar më: 18 Gusht 2016
Në zbatim të Urdhërit te Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 577, datë 04.11.2015, “Për miratimin e rregullores për pranimin në detyrë të punonjësve të zyrës së gjendjes civile“, Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile po përgatit procedurat për zhvillimin e testimit të nëpunësve të komanduar në detyrë, për Bashkinë e Pogradecit, të cilët nuk i janë nënshtruar procedurës së parashikuar ne këtë rregullore.

Procedura e konkurrimit për vend të lirë pune për nëpunësit e Gj. Civile – Njësia administrative 4, Tiranë

Postuar më: 07 Korrik 2016
Procedura e konkurrimit për vend të lirë pune për nëpunësit e Gj. Civile – Njësia administrative 4, Tiranë

Zyrat e Gjendjes Civile që do të jenë të hapura edhe të shtunave

Postuar më: 01 Korrik 2016
Zyrat e Gjendjes Civile që do të jenë të hapura edhe të shtunave, nga data 2 korrik e ne vijim, per te perballuar fluskin e aplikimeve prane ketyre zyrave.

Shpallje kërkese për shpronësim, Bashkia Korçë – 16 Qershor 2016

Postuar më: 16 Qershor 2016
Ministria e Punëve të Brendshme shpall kërkesën për shpronësimin e pasurive të paluajtshme të pronarëve, sipas tabelës bashkëlidhur (PDF). Subjekti kërkues është Bashkia e Korçës. Me anë të këtij publikimi kërkojmë të vëmë në dijeni personat që preken nga ky shpronësim.

Afati i vlefshmërisë për pasaportat nën 16 vjeç

Postuar më: 13 Qershor 2016
1 Korrik 2016, afati i fundit i vlefshmërisë për pasaportat biometrike të lëshuara me afat të pasaktë vlefshmërie për periudhën Prill 2009-Korrik 2010 Ministria e Punëve të Brendshme rikujton se 1 korriku 2016 është afati i fundit i vlefshëmrisë së pasaportave biometrike të lëshuara në periudhën Prill 2009 – Korrik 2010, me me afat të pasaktë vlefshmërie për shtetasit shqiptar nën moshën 16 vjeç në momentin e aplikimit.

Sesioni i NATO-s, Policia e Tiranës njofton bllokimin e akseve rrugore

Postuar më: 25 Maj 2016
Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë njofton për bllokimin e disa akseve rrugore dhe masat e marra, pasi nga data 27.05.2016 deri më 31.05.2016, në Pallatin e Kongreseve do të zhvillohet "Sesioni i Pranverës i Asamblesë Parlamentare të NATO-s".

Shpallen rezultatet e testimit për zyrat e GJ.C. në Qarkun Korçë

Postuar më: 04 Prill 2016
Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, në zbatim të Urdhrit Nr. 577, datë 04.11.2015 të Ministrit të Punëve të Brendshme “Për miratimin e rregullores për pranimin në detyrë të nëpunësit të zyrës së gjendjes civile në bashki”, më datë 29.03.2016 zhvilloi testimin për vendet e lira të punës në zyrat e gjendjes civile të disa njësive administrative të bashkive Korçë, Maliq, Devoll, Kolonjë dhe Pogradec.
Qendra e Pushimit e Ministrisë së Brendshme në Durrës, njofton se ka hapur aplikimet për punësim për “Punonjës Gjelbërimi" 16-03-2018