Njoftim DPGJC: Testimi i nëpunësve të komanduar në detyrë, për qarqet Durrës, Tiranë, Elbasan

Postuar më: 13 Qershor 2018
Në zbatim të Urdhrit të Ministrit të Brendshëm Nr. 577, datë 04.11.2015, “Për miratimin e rregullores për pranimin në detyrë të nëpunësit të zyrës së gjendjes civile në bashki“, ju informojmë se Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile po përgatit procedurat për zhvillimin e testimit të nëpunësve të komanduar në detyrë, për qarqet DURRËS, TIRANË dhe ELBASAN, të cilët nuk i janë nënshtruar procedurës së parashikuar në këtë rregullore.

Njoftim DPGJC: Testimi i nëpunësve të komanduar në detyrë, për qarqet DIBËR, KUKËS, SHKODËR

Postuar më: 12 Qershor 2018
Në zbatim të Urdhërit te Ministrit të Brendshëm Nr. 577, datë 04.11.2015, “Për miratimin e rregullores për pranimin në detyrë të nëpunësit të zyrës së gjendjes civile në bashki“, ju informojmë se Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile po përgatit proçedurat për zhvillimin e testimit të nëpunësve të komanduar në detyrë, për qarqet DIBËR, KUKËS, SHKODËR të cilët nuk i janë nënshtruar procedurës së parashikuar në këtë rregullore.

Vende të lira pune në Shtëpinë e Pushimit të MB, Durrës

Postuar më: 08 Maj 2018
Në mbështetje të vendimit nr.60, datë 31.01.2018 i Këshillit të Ministrave për “Përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme për vitin 2018 në Njësitë e Qeverisjes Qendrore”, në Shtëpinë e Pushimit të Ministrisë së Brendshme, Durrës nga data 1 Qershor 2018 deri në 10 Shtator 2018, do të punësojë me kohë të pjesshme 30 kamarierë.

Njoftim për punësim në Shtëpinë e Pushimit të MB, Durrës

Postuar më: 25 Prill 2018
Ministria e Brendshme kërkon të punësojë në postin “Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve” në Shtëpinë e Pushimit të Ministrisë së Brendshme, Durrës, një kandidat të interesuar që duhet të përmbushë kushtet e mëposhtme.

SHÇBA shpall konkurim për 2 vende të lira

Postuar më: 04 Prill 2018
Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat (ShÇBA), në Ministrinë e Brendshme shpall konkurim për 2 vende të lira

Ftesë për aplikim për punësim tek Qendra e Pushimit Durrës

Postuar më: 16 Mars 2018
Qendra e Pushimit e Ministrisë së Brendshme në Durrës, njofton se ka hapur aplikimet për punësim për “Punonjës Gjelbërimi"

Hapen aplikimet për vendet e lira në “Agjencinë e Blerjeve të Përqendruara”

Postuar më: 23 Shkurt 2018
Nisin aplikimet për të qenë pjesë e Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara, pas vendimit të Këshillit të Ministrave për krijimin e kësaj strukture, në varësi të Ministrisë së Brendshme.

Organigrama e Ministrisë së Brendshme

Postuar më: 05 Tetor 2017

Gjendja Civile, Bashkia Pogradec dhe Njësia Adm. Dardhas – Rezultatet e testimit

Postuar më: 16 Mars 2017
Shpallen rezultatet e testimit për nëpunësin e zyrës së Gjendjes Civile, Bashkia Pogradec dhe Njësia Administrative Dardhas.

Gjendja Civile, Bashkia Pogradec dhe Njësia Adm. Dardhas – Njoftim testimi

Postuar më: 09 Shkurt 2017
Në zbatim të Urdhrit te Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 577, datë 04.11.2015, “Për miratimin e rregullores për pranimin në detyrë të punonjësve të zyrës së gjendjes civile“, Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile po përgatit procedurat për zhvillimin e testimit të nëpunësve të komanduar në detyrë të cilët nuk i janë nënshtruar procedurës së parashikuar ne këtë rregullore.
Në zbatim të Urdhrit të Ministrit të Brendshëm Nr. 577, datë 04.11.2015, “Për miratimin e rregullores për pranimin në detyrë të(...) 13-06-2018