SHÇBA shpall konkurim për 2 vende të lira

Postuar më: 04 Prill 2018
Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat (ShÇBA), në Ministrinë e Brendshme shpall konkurim për 2 vende të lira

Ftesë për aplikim për punësim tek Qendra e Pushimit Durrës

Postuar më: 16 Mars 2018
Qendra e Pushimit e Ministrisë së Brendshme në Durrës, njofton se ka hapur aplikimet për punësim për “Punonjës Gjelbërimi"

Hapen aplikimet për vendet e lira në “Agjencinë e Blerjeve të Përqendruara”

Postuar më: 23 Shkurt 2018
Nisin aplikimet për të qenë pjesë e Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara, pas vendimit të Këshillit të Ministrave për krijimin e kësaj strukture, në varësi të Ministrisë së Brendshme.

Organigrama e Ministrisë së Brendshme

Postuar më: 05 Tetor 2017

Gjendja Civile, Bashkia Pogradec dhe Njësia Adm. Dardhas – Rezultatet e testimit

Postuar më: 16 Mars 2017
Shpallen rezultatet e testimit për nëpunësin e zyrës së Gjendjes Civile, Bashkia Pogradec dhe Njësia Administrative Dardhas.

Gjendja Civile, Bashkia Pogradec dhe Njësia Adm. Dardhas – Njoftim testimi

Postuar më: 09 Shkurt 2017
Në zbatim të Urdhrit te Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 577, datë 04.11.2015, “Për miratimin e rregullores për pranimin në detyrë të punonjësve të zyrës së gjendjes civile“, Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile po përgatit procedurat për zhvillimin e testimit të nëpunësve të komanduar në detyrë të cilët nuk i janë nënshtruar procedurës së parashikuar ne këtë rregullore.

Shpallje kërkese për shpronësim, Bashkia Lezhë – 18 Janar 2017

Postuar më: 18 Janar 2017
Ministria e Punëve të Brendshme, shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim, asfaltim, ndriçim i aksit rrugor blloku 11.2 ha në lagjen Besëlidhja”, faza e tretë, Bashkia e Lezhës.

Shpallje kërkese për shpronësim, Bashkia Divjakë – 31 Tetor 2016

Postuar më: 31 Tetor 2016
Ministria e Punëve të Brendshme, shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim dhe asfaltim i rrugës së Gazit”, Divjakë.

Shpallje kërkese për shpronësim, Bashkia Has – 31 Tetor 2016

Postuar më: 31 Tetor 2016
Ministria e Punëve të Brendshme, shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtim, sistemim dhe asfaltim i rrugëve dhe trotuareve”, në Bashkinë e Hasit.

Shpallje kërkese për shpronësim, Bashkia Vorë – 21 Tetor 2016

Postuar më: 21 Tetor 2016
Ministria e Punëve të Brendshme, shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion dhe asfaltim i rrugëve të lagjeve në Kodër-Vorë, Loti 1”, Bashkia Vorë.
Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat (ShÇBA), në Ministrinë e Brendshme shpall konkurim për 2 vende të lira 04-04-2018