Postuar më: 12 Prill 2018

"Forca e Ligjit" - Përmbledhje e operacioneve

Dokumentat e bashkëngjitura

Në kuadër të Operacionit “Forca e Ligjit” janë skeduar disa grupe kriminale me rrezikshmëri të lartë shoqërore (që veprojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë ose/dhe me shtrirje në vendet e tjera) të cilat janë objekt i punës së Task Forcës Speciale Qendrore dhe 12 Task Forcave Rajonale.

Gjatë periudhës Nëntor 2017 - Prill 2018 janë goditur 7 prej këtyre grupeve kriminale si dhe ka nisur hetimi penal lidhur me asetet e paligjshme të tyre.