Postuar më: 27 Gusht 2017

EC: Situata dhe masat për zjarret (2 - 27 gusht)

Dokumentat e bashkëngjitura

Kjo është një përmbledhje ditore e njoftimeve të Emergjencave Civile për rastet dhe masat e marra për zjarret në pyje dhe kullota, apo pranë qendrave të banuara, nga strukturat shtetërore, gjatë periudhës 2 Gusht deri në 27 Gusht 2017.