Persona në kërkim - Telefononi falas në 112, 129

Kjo është një listë me emra dhe foto e personave në kërkim (Kliko këtu).

Nëse keni dijeni për vendndodhjen e tyre, telefononi menjëherë në nr. falas 112, 129. 

Bashkë ta bëjmë ambjetin ku jetojmë dhe shoqërinë më të sigurt!