MB - Arsimimi dhe kualifikimet e drejtorëve të përgjithshëm dhe drejtorëve të drejtorive

MPB - Arsimimi dhe Kualifikimi i Nëpunësve të Nivelit të Lartë Drejtues

Dokumentat e bashkëngjitura