Koordinatori për të drejtën e informimit

Koordinatori për të drejtën e informimit, Ministria e Brendshme

Ardian Bita

Email:       ardian.bita@mb.gov.al

Adresa:     Sheshi “Skënderbej”, nr. 3, Tiranë 

Orari:        e Hënë - e Enjte     08:00 - 16:30

                e Premte                08:00 - 14:00

Dokumentat e bashkëngjitura