Topics

Shërbime për Publikun

Ne jemi zotuar se shërbimet publike nuk do të varen nga xhepi, por nga nevoja. Shërbime për të gjithë,(...)

Shërbime për Publikun
Planifikimi Strategjik dhe Integrimi
Planifikimi Strategjik dhe Integrimi

Duke vlerësuar me objektivitet arritjet në fushën e sigurisë, kurrsesi nuk mund të fshehim gjendjen reale(...)

Programi i Transparencës

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është(...)

Programi i Transparencës
AITPP
AITPP

Misioni i Agjencisë së Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike

Kryen procesin(...)

Buletini i MPB-së

Ky është Buletini Mujor i punës së Policisë së Shtetit.

Buletini i MPB-së