Programi i Transparencës

Programi i Transparencës

Programi i Transparencës për Ministrinë e Brendshme

I. HYRJE

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Ministrinë e Brendshme. 

Vetëdeklarimet

Vetëdeklarimet e Këshilltarëve të Ministrit të Brendshëm - 2018

Objektivat dhe funksionet e MB

Objektivat e Institucionit të Ministrisë së Brendshme janë:

Koordinatori për të drejtën e informimit

Koordinatori për të drejtën e informimit, Ministria e Brendshme

Ardian Bita

Pyet Shtetin - www.pyetshtetin.al

Portali “Pyet Shtetin” është një platform online, e cila ka për qëllim të ndihmojë qytetarët dhe grupet e ndryshme të interesit për të patur një akses më të madh dhe për të gjetur më me lehtësi informacionin me karakter publik.

MB - Procedura prokurimi të zhvilluara gjatë vitit 2017

MB - Procedura prokurimi të zhvilluara gjatë vitit 2017.

MB - Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të MPB (2014, 2015, 2016, 2017)

MPB: Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme për vitin 2014, 2015, 2016.

 

MPB - Buxheti i Ministrisë së Punëve të Brendshme për vitin 2014-2016

MPB - Buxheti i Ministrisë së Punëve të Brendshme për vitin 2014-2016

MPB - Procedura prokurimi të zhvilluara gjatë vitit 2016

MPB - Procedura prokurimi të zhvilluara gjatë vitit 2016

MB - Arsimimi dhe kualifikimet e drejtorëve të përgjithshëm dhe drejtorëve të drejtorive

MPB - Arsimimi dhe kualifikimet e drejtorëve të përgjithshëm dhe  drejtorëve të drejtorive