Drejtoria

Sekretar i Përgjithshëm i MB-së

Dritan Palnikaj

Kontakt:

Email: Dritan.Palnikaj@mb.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit (Institucion varësie)

Ardi Veliu

Kontakt:

Email: Ardi.Veliu@asp.gov.al

Garda e Republikës (Institucion varësie)

Gramos Sako

Kontakt:

Email: gramossako@yahoo.com

Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Rendit, Sigurisë Publike dhe Çështjet Vendore

Kontakt:

Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat (Institucion varësie)

Anila Trimi

Kontakt:

Email: Anila.trimi@shcba.gov.al

Drejtoria e Programeve dhe Jetësimit të Prioriteteve

Ardian Bita

Kontakt:

Email: ardian.bita@mb.gov.al

Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Rendit dhe Sigurisë Publike

Kontakt:

Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve

Kontakt:

Drejtoria e Çështjeve Vendore dhe e Funksioneve të Deleguara

Alma Mele

Kontakt:

Email: Alma.mele@mb.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Rendin dhe Sigurinë Publike

Kontakt:

Drejtoria e Programimit, Standartizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator

Kontakt:

Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës

Kontakt:

Drejtoria e Azilit dhe Shtetësisë

Sokol Sheti

Kontakt:

Email: Sokol.Sheti@mb.gov.al

Drejtoria e Antitrafikut dhe Migracionit

Kontakt:

Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse

Aida Shehi

Kontakt:

Email: Aida.Shehi@mb.gov.al

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar

Viktor Hysaj

Kontakt:

Email: viktor.hysaj@mb.gov.al

Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve

Ina Muçaj

Kontakt:

Email: Ina.Muçaj@mb.gov.al

Drejtoria e Arkivit të Sistemit

Irma Bime

Kontakt:

Email: Irma.Bime@punetebrendshme.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile

Bledar Doracaj

Kontakt:

Email: bledar.doracaj@punetebrendshme.gov.al

Drejtoria e Auditimit

Arjan Sulaj

Kontakt:

Email: Arjan.Sulaj@mb.gov.al

Drejtoria e Dokumentacionit dhe Procedurave

Sokol Peza

Kontakt:

Email: Sokol.peza@mb.gov.al

Drejtoria e Sistemeve Informatike

Krenar Fortuzi

Kontakt:

Email: Krenar.fortuzi@mb.gov.al

Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara

Kontakt:

Drejtoria e Zhvillimit të Prokurimeve

Kontakt:

Drejtoria Teknike

Kontakt:

Drejtoria e Standarteve dhe Monitorimit të Cilësisë

Kontakt:

Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit (IKMT)

Dallëndyshe Bici

Kontakt:

Email: diti.bici@yahoo.fr - www.ikmt.gov.al

Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike (Institucion Varësie)

Orest Çakuli

Kontakt:

Email: Orest.Cakuli@punetebrendshme.gov.al

Qendra Kombëtare Pritëse për Azilkërkuesit (Institucion varësie)

Anila Agalliu

Kontakt:

Email: Anila.Agalliu@mb.gov.al

Qendra e Shërbimeve dhe Administrimit të Mjeteve të Transportit (Institucion varësie)

Vait Sinaj

Kontakt:

Email: Vait.Sinaj@punetebrendshme.gov.al

Shtëpia e Pushimit Durrës, e MB-së (Institucion varësie)

Lira Kolasi

Kontakt:

Email: Lira.Kolasi@mb.gov.al

Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore (Inst. varësie)

Bekim Murati

Kontakt:

Email: Bekim.Murati@mb.gov.al