The Cabinet

Adriatik MEMA

Drejtor i Kabinetit

Edon QESARI

Këshilltar

Bruxhilda KITO

Këshilltar

Aulona MERSINI

Këshilltar

Hilë LUSHAKU

Këshilltar

Hilë LUSHAKU

Bashkim RAMA

Këshilltar