Institucione në varësi

Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore
email: Bekim.Murati@mb.gov.al

 

Qendra e Pushimit të MB-së
email: Lira.Kolasi@mb.gov.al

 

Qendra e Shërbimeve dhe Administrimit të Mjeteve të Transportit
email: Vait.Sinaj@punetebrendshme.gov.al

 

Qendra Kombëtare Pritëse për Azilkërkuesit
Adresa: Rruga“Myslym Keta”, Babrru, Tiranë
email: Anila.Agalliu@mb.gov.al

 

Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike 
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”,  Tiranë
Tel: +355 42 26 99 62
email: Orest.Cakulli@punetebrendhsme.gov.al
Website:www.mb.gov.al/al/program/aitpp/agjencia-e-inventarizimit-dhe-transferimit-te-pronave-publike-aitpp

 

Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat
Tel: 0800 90 90
email: ankesa@shcba.gov.al
Website: shcba.gov.al/

 

Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit
Adresa: Rruga“Muhamet Gjellosha”, Pranë Inxhinierisë së Ndërtimit, Tiranë
Tel: 04 222 39 33
email: media@ikmt.gov.al
Website:ikmt.gov.al/

 

Garda e Republikës
Adresa: Rruga e Elbasanit, Pallati i Brigadave, Tiranë
Tel: 04 2274547  
Fax: 04 2223156 
email: institucioni@garda.gov.al
Website: www.garda.gov.al/

 

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile
Adresa: Sheshi Skënderbej, Nr.3, 1001,  Tiranë
Tel: 04 2226802
email: bledar.doracaj@punetebrendshme.gov.al

 

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale
Website: dprmsh.gov.al/

 

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit
email: policiaeshtetit@asp.gov.al
Website: www.asp.gov.al/

 

Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Rendit, Sigurisë Publike dhe Çështjet Vendore

 

Drejtoria e Programeve dhe Jetësimit të Prioriteteve
email: ardian.bita@mb.gov.al

 

Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Rendit dhe Sigurisë Publike

 

Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve

 

Drejtoria e Çështjeve Vendore dhe e Funksioneve të Deleguara
email:Alma.mele@mb.gov.al

 

Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Rendin dhe Sigurinë Publike

 

Drejtoria e Programimit, Standartizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator

 

Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës

 

Drejtoria e Azilit dhe Shtetësisë
email: Sokol.Sheti@mb.gov.al

 

Drejtoria e Antitrafikut dhe Migracionit

 

Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse
email: Aida.Shehi@mb.gov.al

 

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar
email: viktor.hysaj@mb.gov.al

 

Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve
email: Ina.Muçaj@mb.gov.al

 

Drejtoria e Arkivit të Sistemit
email: Irma.Bime@punetebrendshme.gov.al

 

Drejtoria e Auditimit
email: Arjan.Sulaj@mb.gov.al

 

Drejtoria e Dokumentacionit dhe Procedurave
email: Sokol.peza@mb.gov.al

 

Drejtoria e Sistemeve Informatike
email: Krenar.fortuzi@mb.gov.al

 

Agjensia e Blerjeve të Përqendruara

 

Drejtoria e Zhvillimeve të Prokurimeve

 

Drejtoria Teknike

 

Drejtoria e Standarteve dhe Monitorimit të Cilësisë

 

 

 

 

Qendra Kombëtare Pritëse për Azilkërkuesit, e Ministrisë së Brendshme, hap konkursin për 10 pozicione të lira pune, me kontratë 3 mujore,(...) 22-06-2018