Postuar më: 12 Tetor 2017

Vendim për pagat sipas gradave për punonjësit, oficerë dhe nënoficerë të Gardës