Dokumenta

Dokumenti/Politikat prioritare në fushën e Rendit dhe Sigurisë

Postuar më: 22 Tetor 2017
Në zbatim të programit politik të Këshillit të Ministrave, të funksioneve dhe kompetencave të Ministrisë së Brendshme, ky dokument synon të përcaktojë prioritetet, objektivat dhe masat kryesore, në përpjekjen për arritjen e(...)

Vendim për pagat sipas gradave për punonjësit, oficerë dhe nënoficerë të Gardës

Postuar më: 12 Tetor 2017
Vendim nr.561, datë 16.8.2006 për pagat sipas gradave për punonjësit, oficerë dhe nënoficerë, të gardës së republikës së shqipërisë

Marrëveshje ndërmjet KM dhe Suedisë për Programin “Forcimi i Policimit në Komunitet” (2017-2020)

Postuar më: 22 Maj 2017
Palët, Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë dhe Suedia, e përfaqësuar nga Agjencia Suedeze e Bashkëpunimit Ndërkombëtar për Zhvillim (Sida), nëpërmjet kësaj marrëveshjeje angazhohen për mbështetjen e Ministrisë së(...)

Vendim për dhënien e ndihmës së menjëhershme financiare punonjësit të Policisë, në rast të dëmtimit të(...)

Postuar më: 08 Mars 2017
V E N D I M PËR DHËNIEN E NDIHMËS SË MENJËHERSHME FINANCIARE PUNONJËSIT TË POLICISË, NË RAST TË DËMTIMIT TË RËNDË TË PRONËS, PËR SHKAK TË DETYRËS Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikave 1, shkronja(...)

Ratifikimi i marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së RSh dhe Qeverisë së ShBA, për kontrollin e lëndëve narkotike(...)

Postuar më: 24 Nëntor 2016
Ratifikimi i marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së RSh dhe Qeverisë së ShBA, për kontrollin e lëndëve narkotike dhe zbatimin e ligjit

Ligji Nr.108/2013, 'Për të Huajt'

Postuar më: 15 Maj 2016
Ligji Nr.108/2013 'Për të Huajt', ndryshime dhe shtesa