Dokumenta

Memorandumi i qëllimit Shqipëri-SHBA për instalimin dhe përdorimin e sistemit për krahasimin dhe vlerësimin e(...)

Postuar më: 18 Maj 2018
Projektligj “Për ratifikimin e memorandumit të qëllimit, Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për instalimin dhe përdorimin e sistemit për krahasimin dhe vlerësimin e sigurt të(...)

Ligji nr.12/2018 për Vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës dhe SHÇBA(...)

Postuar më: 23 Mars 2018
LIGJ Nr. 12/2018 PËR VLERËSIMIN KALIMTAR DHE PERIODIK TË PUNONJËSVE TË POLICISË SË SHTETIT, GARDËS SË REPUBLIKËS DHE SHËRBIMIT PËR ÇËSHTJET E BRENDSHME DHE ANKESAT NË MINISTRINË E BRENDSHME

Vendim për ruajtjen dhe mbrojtjen e anëtarëve të institucioneve të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe(...)

Postuar më: 06 Nëntor 2017
Vendim nr. 641, datë 6.11.2017 për ruajtjen dhe mbrojtjen e anëtarëve të institucioneve të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve, të personelit vendas dhe ndërkombëtar, të objekteve ku ushtrojnë veprimtarinë, si dhe(...)
Udhëzim i përbashkët për ngritjen dhe funksionimin e regjistrit elektronik të subjekteve që marrin masa shtesë(...)

Udhëzim i përbashkët për ngritjen dhe funksionimin e regjistrit elektronik të subjekteve që marrin masa shtesë(...)

Postuar më: 30 Tetor 2017
Udhëzim i përbashkët për ngritjen dhe funksionimin e regjistrit elektronik të subjekteve që marrin masa shtesë të sigurisë publike

Dokumenti/Politikat prioritare në fushën e Rendit dhe Sigurisë

Postuar më: 22 Tetor 2017
Në zbatim të programit politik të Këshillit të Ministrave, të funksioneve dhe kompetencave të Ministrisë së Brendshme, ky dokument synon të përcaktojë prioritetet, objektivat dhe masat kryesore, në përpjekjen për arritjen e(...)

Vendim për pagat sipas gradave për punonjësit, oficerë dhe nënoficerë të Gardës

Postuar më: 12 Tetor 2017
Vendim nr.561, datë 16.8.2006 për pagat sipas gradave për punonjësit, oficerë dhe nënoficerë, të gardës së republikës së shqipërisë

Marrëveshje ndërmjet KM dhe Suedisë për Programin “Forcimi i Policimit në Komunitet” (2017-2020)

Postuar më: 22 Maj 2017
Palët, Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë dhe Suedia, e përfaqësuar nga Agjencia Suedeze e Bashkëpunimit Ndërkombëtar për Zhvillim (Sida), nëpërmjet kësaj marrëveshjeje angazhohen për mbështetjen e Ministrisë së(...)