Dokumenta

Profili i Migracionit 2016 - Shqipëri

Postuar më: 24 Gusht 2017
Ky dokument prezanton Profilin e Migracionit në Republikën e Shqipërisë për vitin 2016. Hartimi dhe publikimi i tij është mbështetur në piken 4, të nenit 141, të Ligjit nr. 108/2013 “Për të huajt”, i ndryshuar. Informacioni i(...)

Plani i veprimit kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit 2017 -2020

Postuar më: 29 Mars 2017
Plani i veprimit kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit 2017 -2020

Profili i Migracionit 2015 - Shqipëri

Postuar më: 16 Janar 2017
Ky dokument prezanton Profilin e Migracionit në Republikën e Shqipërisë për vitin 2015. Hartimi dhe publikimi i tij është mbështetur në piken 4, të nenit 141, të Ligjit nr. 108/2013 “Për të huajt”, i ndryshuar.
 Strategjia e Rendit Publik 2015–2020 dhe Plani i Veprimit 2015–2017

Strategjia e Rendit Publik 2015–2020 dhe Plani i Veprimit 2015–2017

Postuar më: 04 Shtator 2015
Strategjia e Rendit Publik 2015–2020 dhe Plani i Veprimit 2015–2017

Raporti - Policia, rendi, siguria dhe marrëdhëniet me komunitetin

Postuar më: 02 Maj 2014
POLICIA, RENDI, SIGURIA DHE MARRËDHËNIET ME KOMUNITETIN - RAPORT

Gjetje dhe rekomandime për politika që përmirësojnë punën e Policisë së Shtetit Shqiptar në lidhje me(...)

Postuar më: 02 Maj 2014
Gjetje dhe rekomandime për politika që përmirësojnë punën e Policisë së Shtetit Shqiptar në lidhje me policimin në komunitet - Prill 2014