Postuar më: 20 Korrik 2016

Ligji "Për Prefektin e Qarkut"