Postuar më: 09 Janar 2018

Projektligj “Për vlerësimin kalimtar të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe SHÇBA në Ministrinë e Brendshme”

Qëllimi
Ky ligj përcakton parimet, kriteret, procedurat dhe standardet për organizimin dhe funksionimin e organeve të vlerësimit kalimtar për të gjithë punonjësit e Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme.

 

Dokumentat e bashkëngjitura