Dokumenta

Konsultimi për projektin e "Popullimit" ne Lezhe

Konsultimi për projektin e "Popullimit" ne Lezhe

Postuar më: 05 Prill 2016
Prononcimi i ministrit të Punëve të Brendshme Saimir Tahiri pas takimit me Prefektin dhe strukturat vendore administrative të qarkut Lezhë, ku u diskutuan hapat konkretë për realizimin e procesit të "Popullimit": Patëm një takim me(...)

Projektligji "Komunikimet elektronike" i ndryshuar

Postuar më: 12 Mars 2016
Projektligji për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr.9918, datë 19.05.2008 "Për KOmunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar.
Konsultimi për projektligjin "Për sigurinë publike"

Konsultimi për projektligjin "Për sigurinë publike"

Postuar më: 11 Nëntor 2015
Në zbatim të ligjit, aktiviteti u njoftua nëpërmjet publikimit në faqen zyrtare të Ministrisë së Punëve të Brendshme si dhe u dërguan ftesa zyrtare nëpërmjet postës elektronike.
Projektligji “Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”

Projektligji “Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”

Postuar më: 24 Maj 2014
PROJEKTLIGJI “PËR SHËRBIMIN PRIVAT TË SIGURISË FIZIKE”