Dokumenta

Projektligji "Per ankandin publik, te ndryshuar"

Postuar më: 28 Nëntor 2016
R E L A C I O N PËR PROJEKTLIGJIN “PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR.9874, DATË 14.2.2008, “PËR ANKANDIN PUBLIK”, TË NDRYSHUAR” I. QËLLIMI I PROJEKTAKTIT DHE OBJEKTIVAT QË SYNOHEN TË ARRIHEN Projektligji “Për disa shtesa në(...)

Projektligji "Per ankandin publik, te ndryshuar"

Postuar më: 28 Nëntor 2016
Për çdo propozim apo sugjerim mbi projektligjin ju mund të shkruani në adresën e saj Silena.Tola@punetebrendshme.gov.al

Projektligji për disa shtesa në ligjin nr.10129, datë 11.5.2009, “Për Gjendjen Civile”, të ndryshuar

Postuar më: 17 Nëntor 2016
Projektligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10129, datë 11.5.2009, “Për Gjendjen Civile”, të ndryshuar
Tryezë konsultimi me tregtarët e shitjes me pakicë të karburanteve

Tryezë konsultimi me tregtarët e shitjes me pakicë të karburanteve

Postuar më: 24 Tetor 2016
Ministria e Punëve të Brendshme organizoi nje konsultimin publik mbi marrjen e masave shtesë të sigurisë me teme: SIGURIA SUKSES PËR BIZNESIN.

Propozim për ndryshime në Kodin Penal dhe Ligjin Antimafia

Postuar më: 20 Tetor 2016
Ministri Tahiri: Në përgjigje të problematikave që janë hasur në zbatim të legjislacionit penal në lidhje me veprat penale në fushën e drogës, propozoj disa ndryshime në Kodin Penal dhe Ligjin Antimafia për veprat penale në fushën e(...)
Konsultimi publik per projektligjin per "Komunikimet elektronike"

Konsultimi publik per projektligjin per "Komunikimet elektronike"

Postuar më: 06 Maj 2016
Ministri i Punëve të Brendshme Saimir Tahiri, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë Haki Çako, përfaqësues nga MPB dhe Policia e Shtetit zhvilluan sot një takim me operatorë telefonikë, në kuadër të konsultimit me grupet e interesit mbi(...)
Selanik: Konsultim për ligjin “Për regjistrimin e shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë vendit”

Selanik: Konsultim për ligjin “Për regjistrimin e shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë vendit”

Postuar më: 22 Prill 2016
Në kuadër të vizitës në Selanik, ministri i Punëve të Brendshme Saimir Tahiri, ministri i Jashtëm Ditmir Bushati dhe deputetë të Komisionit parlamentar të Sigurisë zhvilluan një takim me komunitetin shqiptar që jeton në Greqinë e(...)