Dokumenta

Regjistri i programit analitik të projekt-akteve për vitin 2018

Postuar më: 16 Mars 2018
Regjistri i programit analitik të projekt-akteve për vitin 2018

Koordinatori për konsultimin publik

Postuar më: 10 Janar 2018
Koordinatori i Ministrisë së Brendshme për Konsultimin publik të akteve ligjore është znj. Renata Balliu.

Projektligj “Për vlerësimin kalimtar të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe SHÇBA(...)

Postuar më: 09 Janar 2018
Për çdo propozim apo sugjerim mbi projektligjin ju mund të shkruani në adresën e Koordinatorit për Konsultimin Publik: Renata.Balliu@mb.gov.al

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.108/2014 “Për Policinë e Shtetit”, të ndryshuar

Postuar më: 29 Mars 2017
Për çdo propozim apo sugjerim mbi projektligjin ju mund të shkruani në adresën e saj Silena.Tola@punetebrendshme.gov.al

Projektligj per disa ndryshime dhe shtesa ne Ligjin nr. 108/2014 "Per Policine e Shtetit", i ndryshuar

Postuar më: 02 Mars 2017
Projektligji mundeson rregullimin e disa procedurave qe lidhen me personelin e Policise se Shtetit, procedurat per fitimin e grades, shtimin e dy gradave ne nivelin baze te policise, ndryshimin e kritereve per fitimin e gradave per shkak te shtimit(...)
Tahiri konsultim per masat shtese te sigurise publike

Tahiri konsultim per masat shtese te sigurise publike

Postuar më: 25 Shkurt 2017
Konsultim me Shoqatat e Transportit Publik dhe administratoret e lokaleve te nates per masat shtese te sigurise qe duhet te merren ne autobuze/ taksi/ lokalet e nates.
Tahiri pret Guvernatorin e BSH dhe perfaqesues te Bankave

Tahiri pret Guvernatorin e BSH dhe perfaqesues te Bankave

Postuar më: 10 Shkurt 2017
Ministri Tahiri zhvilloi nje takim me Guvernatorin e Bankes se Shqiperise, Kryetarin e Komisionit parlamentar te Ekonomise dhe drejtues e perfaqesues te Bankave te nivelit te dyte qe operojne ne Shqiperi, per hartimin e nje plani te ri pune lidhur(...)

Projektligji "Per organizmin dhe funksionimin e Policise Gjyqesore"

Postuar më: 28 Dhjetor 2016
RELACION PER PROJEKTLIGJIN PER ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E POLICISE GJYQESORE - Gjetjet dhe problematikat Projektligji "Per Organizimin dhe Funksionimin e Policise Gjyqesore" ka per qellim zgjidhjen e problematikave te konstatuara edhe ne(...)

Projektligj "Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 157/2013, per masat kunder financimit te terrorizmit"

Postuar më: 28 Dhjetor 2016
Ne kuader te miratimit te paketes ligjore pergatitur ne kuader to reformes ne drejtesi si: Ndryshimet kushtetuese, Ligji " Per Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve per Luften kunder Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar", Ligji "Per(...)

Projektligj "Per dhenie amnistie"

Postuar më: 09 Dhjetor 2016
Për çdo propozim apo sugjerim mbi projektligjin ju mund të shkruani në adresën e saj Silena.Tola@punetebrendshme.gov.al