Dokumenta

Fusha e përgjegjësisë së Ministrisë së Brendshme

Postuar më: 14 Shtator 2017
Ministria e Brendshme është organi përgjegjës për zbatimin e politikës së punëve të brendshme në Republikën e Shqipërisë, është aparati organizativ dhe profesional,që i shërben interesit publik me paanësi, duke zbatuar(...)