Kontakt

EMAIL: ministriaebrendshme@gmail.com

 

 

* Të gjitha fushat janë të detyrueshme
Fjala e plotë e Ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj në Berat në Forumin Qytetar për Sigurinë Publike: 23-04-2018