Parandalimi

Selitë dhe Yzberisht : Takim informues me komunitetin rom dhe egjiptian

14 dhe 16 Qershor 2017 - Ministria e Punëve të Brendshme/ Koordinatori Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave, në zbatim të Strategjisë së Luftës kundër Trafikimit të Personave dhe Planit të saj të Veprimit 2014-2017, si dhe në vijim të zhvillimit të fushatave ndërgjegjësuese në kuadër të parandalimit të fenomenit të trafikimit të personave, organizoi dy takime informuese me përfaqësues të komunitetit Rom dhe Egjiptian në zonën e Selitës dhe Yzberishtit, Tiranë, ku morën pjesë gjithsej rreth 60 persona. Aktivitetet u zhvilluan në bashkëpunim me Organizatën “ARSIS” dhe Njësinë për Mbrojtjen e Fëmijëve në Bashkinë Tiranë.

Shqipëri-Kosovë, takim bashkëpunimi në luftën kundër trafikimit të personave

Shqipëri-Kosovë, takim bashkëpunimi në luftën kundër trafikimit të personave

14 Qershor 2017 - Në Ministrinë e Punëve të Brendshme, u organizua një takim mes autoriteteve shqiptare dhe kosovare për adresimin e problematikave në zbatim të Protokollit shtesë ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës “Për intensifikimin e bashkëpunimit në Luftën kundër Trafikimit të Personave dhe për përmirësimin e identifikimit, njoftimit, referimit dhe kthimit vullnetar të ndihmuar të viktimave, si dhe viktimave të mundshme të trafikimit, në veçanti të fëmijëve”.

Dita ndërkombëtare kundër punës së fëmijëve - Aktivitet në Elbasan

Dita ndërkombëtare kundër punës së fëmijëve - Aktivitet në Elbasan

12 Qershor 2017 - Me rastin e Ditës Ndërkombëtare kundër Punës së Fëmijëve, Ministria e Punëve të Brendshme, në bashkëpunim me Agjencinë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës dhe Prezencën e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE, zhvilluan një takim me përfituesit dhe stafin e Qendrës “Tjetër Vizion”, Elbasan.

Flash mob dhe UN Gift box - Aktivitet ndërgjegjësues për 1 Qershorin

Flash mob dhe UN Gift box - Aktivitet ndërgjegjësues për 1 Qershorin

1 Qershor 2017, Tiranë - Në vijim të bashkëpunimit me aktorë shtetërorë dhe jo shtetërorë, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Koordinatori Kombëtar për Çështjet e Luftës kundër Trafikimit të Personave, krahas zhvillimit të takimeve ndërgjegjësuese në universitete, shkolla të mesme dhe 9-vjeçare, në datë 01.06.2017, nga ora 10:30-12:00, në parkun “Rinia zhvilloi aktivitetin ndërgjegjësues “Flash Mob”. Aktiviteti u organizua në kuadër të festës së fëmijëve, në bashkëpunim me organizatën “Të Ndryshëm dhe të Barabartë".

 

Takime ndërgjegjësuese në Koplik, Shkodër

Takime ndërgjegjësuese në Koplik, Shkodër

17 Maj, Shkodër -  Në zbatim të kalendarit të aktiviteteve të planifikuara për këtë periudhë nga Ministria e Punëve të Brendshme/Koordinatori Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave në bashkëpunim me Qendrën Europine dhe Dimak Albania, më datën 17 maj u zhvillua takim informuese: në shkollën “Vasil Shanto”, Vrakë, dhe “Abdyl Bajraktari”, Koplik, Shkodër, ku morën pjesë rreth 85 nxënës, mësues dhe punonjës socialë.

Takime informuese në shkollat në Patos dhe Fier

Takime informuese në shkollat në Patos dhe Fier

12 Maj, Patos dhe Fier - Në zbatim të kalendarit të aktiviteteve të planifikuara për këtë periudhë nga Ministria e Punëve të Brendshme/Koordinatori Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave në bashkëpunim me Qendrën Europine dhe Dimak Albania, më datën 12 maj u zhvillua takim informuese: në shkollën “Hekuran Maneku”, Patos, dhe “Mark Dashi” Fier, ku morën pjesë rreth 47 nxënës, mësues dhe punonjës socialë.

Takime ndërgjegjësuese në Tiranë

Takime ndërgjegjësuese në Tiranë

11 Maj 2017, Tiranë - Në zbatim të kalendarit të aktiviteteve të planifikuara për këtë periudhë nga Ministria e Punëve të Brendshme/Koordinatori Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave në bashkëpunim me Qendrën Europine dhe Dimak Albania, më datën 11 maj u zhvillua takim informuese: në shkollën “Hasan Tahsin” dhe “Androkli Kostallari” Tiranë, ku morën pjesë rreth59 nxënës, mësues dhe punonjës socialë.

Takime ndërgjegjësuese në Durrës dhe Kamzë

Takime ndërgjegjësuese në Durrës dhe Kamzë

27 Prill, Durrës dhe Kamzë - Në zbatim të kalendarit të aktiviteteve të planifikuara për këtë periudhë nga Ministria e Punëve të Brendshme/Koordinatori Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave në bashkëpunim me Qendrën Europiane dhe organizatën “Të ndryshëm dhe të Barabartë”, më datën 27 prill u zhvilluan 2 takime informuese: në shkollën 9 vjeçare "Met Hasa" Durrës dhe në gjimnazin “Ibrahim Rrugova” Kamëz, ku morën pjesë rreth 74 nxënës, mësues dhe punonjës socialë.

Takimet ndërgjegjësuese - Shkodër

Takimet ndërgjegjësuese - Shkodër

26 Prill 2017, Shkodër - Në zbatim të kalendarit të aktiviteteve të planifikuara për këtë periudhë nga Ministria e Punëve të Brendshme/Koordinatori Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave në bashkëpunim me Qendrën Europine dhe organizatën “Të ndryshëm dhe të Barabartë”, më datën 26 prill u zhvilluan 2 takime informuese: në shkollën 9 vjeçare “Azem Hajdari” dhe në gjimnazin “Oso Kuka” Shkodër, ku morën pjesë rreth 137 nxënës, mësues dhe punonjës socialë.

Vlorë, vijojnë takimet ndërgjegjësuese me nxënës, mësues dhe punonjës socialë

Vlorë, vijojnë takimet ndërgjegjësuese me nxënës, mësues dhe punonjës socialë

20 Prill, Vlorë - Në zbatim të kalendarit të aktiviteteve të planifikuara për këtë periudhë nga Ministria e Punëve të Brendshme/Koordinatori Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave, më datën 20 prill u zhvilluan 2 takime informuese: në gjimnazin "Lef Sallata” dhe “Mustafa Qemal Ataturk” Vlorë, ku morën pjesë rreth 165 nxënës, mësues dhe punonjës socialë.