Parandalimi

Parandalimi i migracionit të parregullt, takimet ndërgjegjësuese tashmë në Korçë

Parandalimi i migracionit të parregullt, takimet ndërgjegjësuese tashmë në Korçë

20-21 Dhjetor, Korçë - Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave, në bashkëpunim me Komitetin Rajonal Antitrafik, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit (Departamenti për Kufirin dhe Migracionin)  dhe Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), në vijim të aktiviteteve ndërgjegjësuese në zbatim të projektit "Mbi parandalimin e migracionit të parregullt", në datat 20 dhe 21 dhjetor  zhvilluan takime informuese në qarkun e Korçës.

Shkodër - Vijon turi i takimeve ndërgjegjësuese mbi parandalimin e migracionit të parregullt

Shkodër - Vijon turi i takimeve ndërgjegjësuese mbi parandalimin e migracionit të parregullt

13–14 Dhjetor, Shkodër – Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave, në bashkëpunim me Komitetin Rajonal Antitrafik, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit (Departamenti për Kufirin dhe Migracionin)  dhe Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), në vijim të aktiviteteve ndërgjegjësuese në zbatim të projektit "Mbi parandalimin e migracionit të parregullt", në datat 13 dhe 14 dhjetor  zhvilluan takime informuese në qarkun e Shkodrës.

Kukës - Takimi ndërgjegjësues i radhës për projektin mbi parandalimin e migracionit të parregullt

Kukës - Takimi ndërgjegjësues i radhës për projektin mbi parandalimin e migracionit të parregullt

5-6 Dhjetor, Qarku Kukës - Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave, në bashkëpunim me Komitetin Rajonal Antitrafik, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit (Departamenti për Kufirin dhe Migracionin)  dhe Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), në vijim të aktiviteteve ndërgjegjësuese në zbatim të projektit "Mbi parandalimin e migracionit të parregullt", në datat 5 dhe 6 dhjetor  zhvilluan takime informuese në qarkun e Kukësit.

Takim konsultativ për hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2018-2020

Takim konsultativ për hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2018-2020

12 Dhjetor 2017, Ministri e Brendshme - Takim konsultativ për hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2018-2020

Trajnimet "Lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe krimit të organizuar – Faza 2 (THB/IFS/2"

Trajnimet "Lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe krimit të organizuar – Faza 2 (THB/IFS/2"

21-23 Nëntor - Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave (ZKKA)  në bashkëpunim me Qendrën Ndërkombëtare të Zhvillimit të Politikave të Migrimit (ICMPD) në datat 21-23 nëntor organizuan trajnimin treditor me temë "Lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe krimit të organizuar – Faza 2 (THB/IFS/2)" .

Elbasan - Vijon fushata informuese  “Zgjidhni mundësitë, jo migracionin e parregullt!"

Elbasan - Vijon fushata informuese  “Zgjidhni mundësitë, jo migracionin e parregullt!"

22 Nëntor 2017, Elbasan - Në vijim të kalendarit kombëtar për zhvillimin e aktiviteteve sensibilizuese në zbatim të projektit "Mbi parandalimin e migracionit të parregullt", Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave në bashkëpunim me Komitetin Rajonal Antitrafik, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit (Departamenti për Kufirin dhe Migracionin) dhe Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), në datat 22 nëntor zhvilluan disa takime informuese në qarkun e Elbasanit.

"Zgjidhni mundësitë, jo migracionin e parregullt!" - Tur takimesh në Dibër

"Zgjidhni mundësitë, jo migracionin e parregullt!" - Tur takimesh në Dibër

Në vijim të aktiviteteve ndërgjegjësuese në zbatim të projektit "Mbi parandalimin e migracionit të parregullt", Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave në bashkëpunim me Komitetin Rajonal Antitrafik, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit (Departamenti për Kufirin dhe Migracionin)  dhe Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), në datat 15 dhe 16 nëntor  zhvilluan takime informuese në qarkun e Dibrës.

Takime në 12 qarqe, në zbatim të programit "Zgjidhni mundësitë, jo migracionin e parregullt!"

Takime në 12 qarqe, në zbatim të programit "Zgjidhni mundësitë, jo migracionin e parregullt!"

Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave në bashkëpunim me Komitetet Rajonale Antitrafik, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit (Drejtoria e Përgjithshme e Kufirit dhe Migracionit) dhe Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), në zbatim të projektit "Zgjidhni mundësitë, jo migracionin e parregullt!", po zhvillojnë takime informuese në 12 qarqet e vendit, sipas një kalendari të hartuar bashkërisht.

Trajnimet mbi respektimin e të drejtave të viktimave të trafikimit nga institucionet lokale të zbatimit të ligjit

Trajnimet mbi respektimin e të drejtave të viktimave të trafikimit nga institucionet lokale të zbatimit të ligjit

Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje te Luftës kundër Trafikimit te Personave, ne bashkëpunim me qendrën Psiko-sociale "Vatra", me mbështetjen e  Ambasadës Amerikane, në disa qarqe të vendit do te zhvillojnë/po zhvillojnë trajnime me temë "Respektimi i të drejtave të viktimave të trafikimit nga institucionet lokale të zbatimit të ligjit".