Parandalimi

Takime ndërgjegjësuese në qarkun e Elbasanit lidhur me fëmijët e pashoqëruar

Takime ndërgjegjësuese në qarkun e Elbasanit lidhur me fëmijët e pashoqëruar

12-13 Qershor 2018, Elbasan – Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave në bashkëpunim me Komitetin Rajonal Antitrafik, Shërbimin Social Shtetëror, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit (Departamenti për Kufirin dhe Migracionin) dhe Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), në vijim të zbatimit të fushatës kombëtare verore antitrafikim, zhvilluan takime ndërgjegjësuese në qarkun e Elbasanit lidhur me fëmijët e pashoqëruar në vendet e BE-së, kryesisht në Itali.

Takimi i anëtarëve të Mekanizmit Kombëtar të Referimit

Takimi i anëtarëve të Mekanizmit Kombëtar të Referimit

14 Maj 2018, Tiranë – Në Ministrinë e Brendshme, u zhvillua takimi i radhës i anëtarëve të Mekanizmit Kombëtar të Referimit, kryesuar nga Zëvendësministrja e Brendshme dhe njëkohësisht Koordinatori Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave, Znj.Rovena Voda.

 

Tiranë - Vijon ndërgjegjësimi mbi parandalimin e migracionit të parregullt

Tiranë - Vijon ndërgjegjësimi mbi parandalimin e migracionit të parregullt

13 Mars 2018, Tiranë - Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave, në bashkëpunim me Komitetin Rajonal Antitrafik, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit (Departamenti për Kufirin dhe Migracionin)  dhe Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), në vijim të aktiviteteve ndërgjegjësuese në zbatim të projektit "Mbi parandalimin e migracionit të parregullt", në datën 1 mars zhvilluan takime informuese në qarkun e Tiranës.

Berat - Vijon ndërgjegjësimi për migracionin e parregullt

Berat - Vijon ndërgjegjësimi për migracionin e parregullt

20-21 Shkurt 2018, Berat - Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave në bashkëpunim me Komitetin Rajonal Antitrafik, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit (Departamenti për Kufirin dhe Migracionin)  dhe Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), në vijim të aktiviteteve ndërgjegjësuese në zbatim të projektit "Mbi parandalimin e migracionit të parregullt", në datën 20 dhe 21 shkurt zhvilluan takime informuese në qarkun e Beratit. 

Shkodër - Takime konsultuese për hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2018-2020

Shkodër - Takime konsultuese për hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2018-2020

22 Shkurt 2018, Shkodër -  Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave zhvilloi një tryezë të Rrumbullakët në  Institucionin e prefektit të qarkut Shkodër, lidhur me hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2018-2020.

 

 

Takim konsultues në Vlorë për Planin Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2018-2020

Takim konsultues në Vlorë për Planin Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2018-2020

19 Shkurt 2018, Vlorë - Në vijim të takimeve konsultative dhe tryezave të rrumbullakëta, lidhur me hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2018-2020, më datë 19 shkurt, Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave zhvilloi një Tryezë të Rrumbullakët në Institucionin e Prefektit të qarkut Vlorë.

Fier: Takime ndërgjegjësuese për projektin "Mbi parandalimin e migracionit të parregullt"

Fier: Takime ndërgjegjësuese për projektin "Mbi parandalimin e migracionit të parregullt"

14-15 Shkurt 2018, Fier - Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave në bashkëpunim me Komitetin Rajonal Antitrafik, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit (Departamenti për Kufirin dhe Migracionin)  dhe Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), në vijim të aktiviteteve ndërgjegjësuese në zbatim të projektit "Mbi parandalimin e migracionit të parregullt", në datën 14 dhe 15 shkurt zhvilluan takime informuese në qarkun e Fierit.

Migrimi i parregullt: Takime info-ndërgjegjësuese në Lezhë

Migrimi i parregullt: Takime info-ndërgjegjësuese në Lezhë

7 Shkurt 2018, Lezhë - Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave në bashkëpunim me Komitetin Rajonal Antitrafik, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit (Departamenti për Kufirin dhe Migracionin)  dhe Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), në vijim të aktiviteteve ndërgjegjësuese në zbatim të projektit "Mbi parandalimin e migracionit të parregullt", në datën 7 shkurt zhvilluan takime informuese në qarkun e Lezhës.
 

Vlora në kalendarin për ndërgjegjësimin e strukturave shtetërore dhe shoqërisë civile mbi migracionin e parregullt drejt BE

Vlora në kalendarin për ndërgjegjësimin e strukturave shtetërore dhe shoqërisë civile mbi migracionin e parregullt drejt BE

24-25 Janar 2018, Vlorë - Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave në bashkëpunim me Komitetin Rajonal Antitrafik, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit (Departamenti për Kufirin dhe Migracionin)  dhe Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), në vijim të aktiviteteve ndërgjegjësuese në zbatim të projektit "Mbi parandalimin e migracionit të parregullt", në datat 24 dhe 25 janar zhvilluan takime informuese në qarkun e Vlorës. 

Gjirokastër - Takim informues mbi parandalimin e migracionit të parregullt

Gjirokastër - Takim informues mbi parandalimin e migracionit të parregullt

17-18 Janar 2018, Gjirokastër - Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave në bashkëpunim me Komitetin Rajonal Antitrafik, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit (Departamenti për Kufirin dhe Migracionin)  dhe Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), në vijim të aktiviteteve ndërgjegjësuese në zbatim të projektit "Mbi parandalimin e migracionit të parregullt", në datat 17 dhe 18 janar zhvilluan takime informuese në qarkun e Gjirokastrës.