Koordinatori për konsultimin publik - Ministria e Brendshme
Postuar më: 10/01/2018

Koordinatori për konsultimin publik

Koordinatori i Ministrisë së Brendshme për Konsultimin publik të akteve ligjore është znj. Renata Balliu. 

Për çdo propozim apo sugjerim ju mund të shkruani në adresën e saj Renata.Balliu@mb.gov.al