Dokumenti/Politikat prioritare në fushën e Rendit dhe Sigurisë - Ministria e Brendshme
Postuar më: 22/10/2017

Dokumenti/Politikat prioritare në fushën e Rendit dhe Sigurisë

 

 

POLITIKAT_PRIORITARE_Ne_FUSHeN_E_RENDIT_DHE_SIGURISe_shqip

DOCUMENT_ON_PRIORITY_POLICIES_IN_THE_FIELD_OF_PUBLIC_ORDER_AND_SECURITY_english

Në zbatim të programit politik të Këshillit të Ministrave, të funksioneve dhe kompetencave të Ministrisë së Brendshme, ky dokument synon të përcaktojë prioritetet, objektivat dhe masat kryesore, në përpjekjen për arritjen e standardeve të shtetit të së drejtës në fushën e sigurisë dhe rendit publik, në parandalimin dhe luftën ndaj krimit, në shërbim të të drejtave dhe lirive të garantuara nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë.